Danh sách mẫu hóa đơn hệ thống Tool Client và Web Token

Hệ thống:
Loại hóa đơn:
Kiểu hóa đơn:
Tên mẫu
Mô tả
Xslt
Chi tiết
INVOICE10_01
Token - Một thuế - Không kết nối Thuế
INVOICE2_01
Token - Một thuế - Không kết nối Thuế
INVOICE3_01
Token - Một thuế - Không kết nối Thuế
INVOICE4_01
Token - Một thuế - Không kết nối Thuế
INVOICE5_01
Token - Một thuế - Không kết nối Thuế
INVOICE6_01
Token - Một thuế - Không kết nối Thuế
INVOICE7_01
Token - Một thuế - Không kết nối Thuế
INVOICE8_01
Token - Một thuế - Không kết nối Thuế
INVOICE9_01
Token - Một thuế - Không kết nối Thuế
INVOICE_01
Token - Một thuế - Không kết nối Thuế